Dzisiaj jest
nd.
 
20
dzień
09
miesiąc
2020
rok
Parafia pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty
85-790 Bydgoszcz, ul. Gen. Sikorskiego 8
tel. 52-343-90-90

Parafia św. Jana Apostoła i Ewangelisty

Parafia św. Jana Apostoła i Ewangelisty jest jedną z młodszych parafii naszej diecezji – powstała zaledwie w 1990 r. Pomimo niedługiej historii, dysponuje zabytkowym neogotyckim kościołem wybudowanym w latach 1877 – 1879 (niektóre źródła podają lata 1872 – 1892). Budowa kościoła związana jest z rozwojem gminy ewangelickiej w Fordonie. Ten niewielki kościół jest świątynią poewangelicką. Wieża i zakrystia zostały dobudowane prawdopodobnie w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku. W 1878 r. kościół wyposażono w dwa dzwony z brązu oraz organy Wilhelma Sauera z Frankfurtu.
Kościół został uroczyście konsekrowany 27 listopada 1879 roku przez Radcę Konsekralnego Superintendenta Taube. Po zakończeniu II wojny światowej diecezja pelplińska rozpoczęła starania, by przejąć gmach świątyni. Nie od razu się to udało. W latach 50.-70. XX w. pełnił on funkcję magazynu odzieży ochronnej, a wcześniej magazynu zboża. Dzięki staraniom proboszcza parafii św. Mikołaja, ks. Stanisława Grunta, w 1983 r. poewangelicki kościół został przyznany parafii. Przejęty budynek kościoła był bardzo zdewastowany. Musiano dokonać kapitalnego remontu, który trwał dwa lata. 27 grudnia 1985 roku biskup chełmiński, ks. Marian Przykucki poświęcił wyremontowany kościół, który otrzymał wezwanie św. Jana Apostoła. Ale kościołem parafialnym świątynia jeszcze nie była. Oddano go pod opiekę duszpasterstwu akademickiemu „Emaus”.
Dzięki staraniom kolejnego proboszcza, ks. Romana Bulińskiego, w dzielnicy Stary Fordon utworzono nową parafię. Jej erygowanie miało miejsce 1 lipca 1990 r., a jej kościołem parafialnym został dotychczasowy kościół akademicki św. Jana.
Pierwszym proboszczem parafii został ks. Stanisław Pozorski. Uroczystego poświęcenia Kościoła Św. Jana Apostoła i Ewangelisty dokonał w dnia 27 grudnia 2000 r. jej ówczesny metropolita gnieźnieński, ks. arcybiskup Henryk Muszyński.
25 czerwca 2010r. nowym proboszczem parafii został ks. Janusz Tomczak.

Historia parafii i kościoła

KRÓTKA HISTORIA KOŚCIOŁA I PARAFII ŚW. JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY – oprac. p. Aleksandra Biernacik dopiski (kolorem czerwonym) ks. Janusz Tomczak   Historia każdej parafii łączy się nierozerwalnie z budynkiem kościoła. Nie ma parafii bez kościoła. Niektóre parafie, szczególnie te najmłodsze, XX-to wieczne, mają nowoczesne kościoły, których charakter odbiega od starych, średniowiecznych budowli. Rzymsko-katolicka Parafia […]

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position