Dzisiaj jest
nd.
 
14
dzień
07
miesiąc
2024
rok
Parafia pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty
85-790 Bydgoszcz, ul. Gen. Sikorskiego 8
tel. 52-343-90-90

Sakrament małżeństwa

Kiedy się zgłosić?

Termin Sakramentu Małżeństwa ustala się z Księdzem Proboszczem w biurze parafialnym (w godzinach funkcjonowania biura) lub w zakrystii (po Mszy Świętej). Narzeczeni sześć miesięcy przed planowanym terminem ślubu (minimum trzy miesiące) ustalają z Księdzem Proboszczem W BIURZE PARAFIALNYM lub po niedzielnej, dopołudniowej Mszy św. w zakrystii – termin pierwszego spotkania.

Jakie dokumenty potrzebne są do zawarcia Związku Małżeńskiego?

1. Świadectwo Chrztu św. „świeżej daty” tzn. do daty ślubu nie może przekroczyć pół roku od daty wystawienia. Po metryki chrztu należy się udać do swojej parafii chrztu.
2. Świadectwo bierzmowania, o ile fakt przyjęcia bierzmowania nie jest wpisany na świadectwie chrztu św.
3. Świadectwo ukończenia religii w zakresie szkoły ponadpodstawowej (kserokopia). Zwykle świadectwo maturalne.
4. Ważny dokument tożsamości – Dowód Osobisty.
5. Jeżeli planowane jest zawarcie ślubu konkordatowego należy z Urzędu Stanu Cywilnego dostarczyć odpowiedni dokument. Zaświadczenie z USC ma ściśle określony termin ważności – sześć miesięcy do daty ślubu. Nie należy więc udawać się do USC po takie zaświadczenie wcześniej niż sześć miesięcy przed ślubem, gdyż straci ważność.
6. Pisemne świadectwo odbycia Kursu Przedmałżeńskiego.
7. Dane świadków (imię nazwisko, wiek, adres zamieszkania).
8. Jeżeli wcześniej został zawarty związek cywilny – odpis Skrócony Aktu Małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego.
9. Sakrament Małżeństwa zawiera się w Parafii stałego lub czasowego zamieszkania (nie zameldowania) jednego z narzeczonych. Jeżeli tak nie jest to konieczna jest pisemna zgoda z parafii narzeczonego lub narzeczonej.
10. Wdowiec lub wdowa wypisy aktu śmierci zmarłego małżonka również z parafii miejsca zamieszkania osoby zmarłej.
11. Niepełnoletnich prosimy o dostarczenie pozwolenia sądu i rodziców lub prawowitych opiekunów;

Po spisaniu protokołu przedmałżeńskiego (zostaje spisany podczas pierwszego spotkania, które trwa około godziny)
1. Wziąć udział w spotkaniach w Poradni Życia Małżeńskiego (między pierwszym a następnymi spotkaniami powinien upłynąć minimum 1 miesiąc)
2. Przystąpić dwa razy do spowiedzi przedślubnej.
3. Jak najszybciej do parafii swojego miejsca zamieszkania dostarczyć prośbę o wygłoszenie zapowiedzi i zwykle po około 3 tygodniach odebrać potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi, a następnie dostarczyć je duszpasterzowi przygotowującemu do sakramentu małżeństwa.

Śpiewy i dekoracje związane z udzielaniem sakramentu małżeństwa.

Wprowadzenie ogólne do Mszału Rzymskiego przypomina: „w wystroju kościoła należy dążyć do prostoty niż do przepychu; w doborze elementów zdobniczych należy dbać o prawdziwość rzeczy, a ponadto zmierzać do tego, by te elementy służyły pouczaniu wiernych i odpowiadały godności miejsca świętego”. Nie można więc dopuścić do wystroju kościoła i dekoracji ołtarza sztucznymi kwiatami i girlandami imitującymi igliwie. Niech logiki wiary i czytelności znaku nie przesłania logika praktyczności. Nie stosuje się w dekoracji kwiatów silnie pachnących np. lilii.
Wykonywane śpiewy powinny być dostosowane do obrzędów małżeństwa i wyrażać wiarę Kościoła. Odnosi się to również o wyboru dzieł muzycznych (w czasie liturgii nie stosuje się świeckich piosenek). Ewentualne propozycje śpiewów, czy wykonania muzyki w czasie liturgii ślubnej musi koniecznie być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.

Fotografowanie i filmowanie w czasie Liturgii
Fotograf i operator kamery muszą posiadać aktualne zaświadczenia o ukończonym kursie organizowanym w diecezji. Kto pragnie filmować i fotografować czynności liturgiczne winien je znać, wiedzieć co się w danym momencie dzieje oraz mieć właściwe rozumienie liturgii i jej miejsca w życiu Kościoła. Trzeba pamiętać, że tego, co w liturgii najważniejsze – udzielania łaski, sprawowania misterium, nie da się sfotografować, ani sfilmować. Fotografujemy to, co towarzyszy udzielaniu łaski przez Pana Boga; sama łaska jest niewidzialna, samo misterium spotkania z Bogiem jest dla aparatu fotograficznego i kamery nieuchwytne. Trzeba mieć wrażliwość na poszanowanie świętości kościoła i innych miejsc kultu. Nie należy chodzić po kościele w czasie homilii. Nie należy używać halogenów doświetlających.
Pamiętamy, że kościół jest szczególnym miejscem poświęconym Panu Bogu i nasze zachowanie przed, w trakcie i po liturgii jest wyrazem naszej wiary. Stąd prosimy o uszanowanie zwłaszcza ciszy i składanie życzeń poza budynkiem kościelnym, a wykonywane zdjęcia poza liturgią niech nie naruszają spokoju i godności świątyni.

W Dniu Ślubu
PROSIMY O PRZYBYCIE NA LITURGIĘ MINIMUM 10 MINUT PRZED CZASEM – ŚWIADKOWIE W ZAKRYSTII PRZEDSTAWIAJĄ SWOJE DOWODY TOŻSAMOŚCI, KARTKI OD SPOWIEDZI SWOJE I NARZECZONYCH, DOSTARCZAJĄ OBRĄCZKI, PODPISUJĄ DOKUMENTY.

PO ŚLUBIE
NOWOŻEŃCÓW ZAPRASZAMY NA SPECJALNE DZIĘKCZYNIENIE ZA SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA W DNIU ODPUSTU PARAFII ŚW. JANA 27.12 O GODZ. 18.00 ZE SZCZEGÓLNYM BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM DLA NICH PRZEZNACZONYM.

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position