Rzym.-Katolicka Par. Św. Jana Ap. i Ew., 85-790 Bydgoszcz - Fordon ul. Sikorskiego 8 tel. 52 343 90 90

 
Nowości
 

Pogrzeb

  • Parafia posiada własny cmentarz przy ul. Cechowej. Opiekę nad nim sprawuje p. Józef Lisiecki - kościelny.
  • Godzinę pogrzebu ustalamy najpierw z księdzem (można telefonicznie). Następnie należy osobiście przedstawić akt zgonu i zaświadczenie o przyjętych przez zmarłego w ostatnim czasie sakramentach.
  • Na Mszy św. pogrzebowej wszyscy, którzy mogą, powinni być u Komunii św., dlatego ze spowiedzi korzysta się dzień wcześniej.
  • Postawienie pomnika na cmentarzu wymaga zgody Ks. Proboszcza, którą otrzymuje się w biurze parafialnym po przyniesieniu ze sobą szkicu pomnika w dwóch egzemplarzach (z wymiarami) oraz rachunku wystawionego przez zakład kamieniarski za pomnik i dokumentu z numerem miejsca, na którym pomnik ma zostać postawiony. Dzień i godzinę postawienia pomnika uzgadnia się w biurze parafialnym.
  • W związku z ograniczoną ilością miejsc na tym niewielkim cmentarzu nie dokonuje się wcześniejszej rezerwacji. Pozostałe wolne miejsca przeznaczone są na bieżące pochówki osób należących do Parafii Św. Jana w Fordonie.