Rzym.-Katolicka Par. Św. Jana Ap. i Ew., 85-790 Bydgoszcz - Fordon ul. Sikorskiego 8 tel. 52 343 90 90

 
Nowości
 
Bierzmowanie przyjmuje się w parafii miejsca zamieszkania dziecka (a nie miejsca zameldowania czy szkoły do której chodzi osoba przystępująca do bierzmowania).
Udzielane jest młodzieży w III klasie gimnazjum po wcześniejszym przygotowaniu w klasie II i III gimnazjum.
Po reformie przygotowanie trwa w klasie 7 i 8, a bierzmowanie odbywa się w klasie 1 ponadpodstawowej.
Spotkania kandydatów do bierzmowania ostatniego roku, odbywają się wyłącznie dla tych, którzy uczestniczyli w przygotowaniu w klasach poprzednich.

PRZYGOTOWANIE
DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Hymn do Ducha Świętego


O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwań
l najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
l wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal
l Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

W okresie przygotowań uczestniczymy:

- Msza św. w niedzielę o godz. 18.00
- nabożeństwach Różańca św. w październiku
- Roratach w okresie Adwentu (grudzień)
- nabożeństwach Drogi Krzyżowej w okresie Wielkiego Postu
- w Triduum Paschalnym Wielkiego Tygodnia (Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota)
- nabożeństwach majowych
Obecność na spotkaniach-katechezach obowiązkowa!Informacje dla kandydatów do bierzmowania

- Sakrament Bierzmowania przyjmują ci, którzy się do tego przygotują:
- uczestniczą we Mszy Św. w niedzielę i święto o godz. 18.00;
- systematycznie się spowiadają (i są w stanie to udokumentować);
- biorą udział w katechezach szkolnych oraz w spotkaniach w kościele - wiedza i zachowanie  (nieodpowiednie wykluczone);
- otrzymają co najmniej ocenę dostateczną z rozmowy kwalifikacyjnej; oraz pozytywną ocenę z zachowania w szkole;
- dostarczą metrykę chrztu
- dostarczą podane do końca października

O PRZYSTĄPIENIU DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA LUB REZYGNACJI Z NIEGO (PRZYNAJMNIEJ CZASOWEJ) DECYDUJE SAM KANDYDAT. CO TO ZNACZY? JEŚLI KANDYDAT NIE SPEŁNIA PODANYCH WARUNKÓW DAJE DO ZROZUMIENIA, ŻE ZREZYGNOWAŁ Z PRZYJĘCIA TEGO SAKRAMENTU l W TAKIEJ SYTUACJI KATECHETA BĘDZIE ZMUSZONY JEDYNIE UZNAĆ WOLNY WYBÓR UCZNIA.