Rzym.-Katolicka Par. ¦w. Jana Ap. i Ew., 85-790 Bydgoszcz - Fordon ul. Sikorskiego 8 tel. 52 343 90 90

 
Nowo¶ci
 

Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Bydgoskiej działa w ramach Szkół ¦więtego Andrzeja o ¦wiatowym zasięgu (w Polsce zrzesza ponad 35 szkół nowej ewangelizacji)

Rok 2017

10-12.02.2017 Kurs Ewangelizacyjny Nowe Życie Caritas Bydgoszcz

05-08.03.2017 Rekolekcje Ewangelizacyjne i szkolne D±browa Chełmińska

22-24.03.2017 Rekolekcje Ewangelizacyjne dla bezdomnych Caritas ul. Cienista w Bydgoszczy

02-05-04.2017 Rekolekcje Ewangelizacyjne i szkolne w Szubinie

29.04 – 3.05.2017 – Kurs Ewangelizacyjny "Jan"

11-18.06.2017 Tydzień Ewangelizacji Bydgoszczy:

  • 11.06 Marsz dla Życia
  • 12 - 14.06.2017 Rekolekcje przygotowuj±ce do ewangelizacji, które poprowadzi ks. Rafał Jarosiewicz
  • 13.06 - Pielgrzymka Niepełnosprawnych
  • 14.06 – Koncert Uwielbienia
  • 16.06 - Marsz Mężczyzn
  • 16-17.06 Warsztaty modlitwy uzdrowienia dla członków wspólnot

23-25.06.2017 Kurs Ewangelizacyjny Nowe Życie

25 – 27.08 Kurs Emaus

Zgłoszenia na kursy: ilona1027@interia.pl lub tel. 784425031

Kurs Nowe Życie

czyli prosty przepis na duchow± rewolucję...

Nowe życie... ile razy to słyszałe(a)... zacznij od nowa, zmień wygl±d, zrób kasę, zmień siebie, zmień wszystko.... Na tym kursie NOWE ŻYCIE dawc± jest sam Bóg - Twój Stworzyciel. Ten, który zna Ciebie od pocz±tku.

Czy ten, który pisał Twoj± instrukcję obsługi może się mylić?

Kurs Nowe Życie to weekendowe spotkanie ewangelizacyjne, które jest czę¶ci± programu międzynarodowej sieci Szkół Nowej Ewangelizacji, które powstały jako jedna z odpowiedzi na wezwanie w. Jana Pawła II. Zawiera odmienny w formie, żywy i prosty przekaz Dobrej Nowiny skierowany do współczesnego człowieka. Adresowany jest zarówno do osób, które chc± dowiadczyć miłoci Boga, jak i do tych, które nie wierz±, że jest to w ogóle możliwe. Mog± nań jechać zarówno ci, którzy widz± bezsens, zniewolenie i grzech w swoim życiu, jak i ci, którzy tego nie dostrzegaj±.

Kurs jest prowadzony w większoci przez osoby wieckie, podobne do Ciebie, zarówno przez młodych, jak i małżonków oraz osoby dojrzałe. Nie znajdziesz na nim nudnych kazań, czy katechez wygłaszanych w oderwaniu od rzeczywistoci. Wszystkie osoby z ekipy najpierw taki kurs przeżyły same, i wszystko co na kursie mówi± bazuje na tym co same przeżyły. Tak więc pod pewnym względem cały Kurs jest wielkim wiadectwem zwykłych osób, które dowiadczyły miłoci Boga.

Celem weekendu jest pomoc Tobie w odnalezieniu żywego i zainteresowanego Tob± Boga. Dowiadczenie Jego miłoci jest najcenniejsze w życiu każdego człowieka, daje ożywienie i umocnienie serca, poczucia, że jeste kochany/kochana przez Stwórcę i że On jest Ojcem pełnym dobroci. Masz szansę dzięki niemu zdobyć nowe siły do życia i dzielenia się miłoci± z innymi.

Kurs jest skierowany do wszystkich, którzy ukończyli 18 lat, a młodszych prosimy o kontakt indywidualny z odpowiedzialnymi za kurs. 


Zgłoszenia: ilona1027@interia.pl lub tel. 784425031

Rok 2016

15-17.01.2016 Kurs Ewangelizacyjny "Nowe Życie" - Solec Kujawski

13-17.02.2016 Rekolekcje Ewangelizacyjne w Parafii Łochowo

12-17.03.2016 Rekolekcje Ewangelizacyjne w Parafii ¦w. Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy (Wyżyny)

26.03.2016 Ewangelizacja "uliczna" podczas ¦więconki w Parafii ¦w. Jana w Bydgoszczy

29.04-03.05.2016 Kurs Ewangelizacyjny "Jan"

22-29.05.2016 Tydzień Ewangelizacji Bydgoszczy

22.05 - Marsz dla Życia, , Msza ¦w. godz. 12.30, rozpoczęcie Marszu – godz. 14.00 (Stary Rynek – Bazylika), Festyn Rodzinny przy Bazylice, Festiwal Nowe Spojrzenie - Bazylika ¦w. Wincentego a’Paulo godz. 17.00

22.05 - 25.05 - Rekolekcje wprowadzaj±ce w Ewangelizację dla Wspólnot – Katedra (niedziela godz. 8.00, 9.30, 11.00, 12.30. 18.00 a od poniedziałku do ¶rody godz. 12.00 nauka ogólna, godz. 18.00 nauka dla wspólnot i spotkanie po Mszach ¦w. w Domu Polskim)

24.05 - Pielgrzymka osób niepełnosprawnych z parafii ¦więtych Polskich Braci Męczenników do Katedry - godz. 10.00

26.05 – „Kocham i już” Koncert Uwielbieniowy na Wyspie Młyńskiej, pokaz laserów godz. 19.00

27.05 - 12-to godzinne czytanie Pisma ¦więtego -przed Spichrzami godz. 10.00 – 22.00

27.05 - „Nie muszę mówić nic" – milcz±ca procesja mężczyzn za Jezusem Eucharystycznym z Ko¶cioła Garnizonowego do Katedry – godz. 20.00

28.05 - „Dziękuję i już” Jubileusz Wspólnoty Wiara i ¦wiatło poł±czony z bierzmowaniem osób z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± Parafia ¦w. Jana Ap. i Ew. godz. 10.00

28.05 - Msza ¦więta i Procesja Różańcowa z Ko¶cioła Matki Bożej Nieustaj±cej Pomocy do Katedry godz. 19.00

29.05 – Fordoński Dzień Młodzieży Parafia ¦w. Mikołaja (tereny nad Wisł±) godz. 12.00 i koncert Siewcy Lednicy godz. 15.00.

06.08.2016 – modlitwa, msza ¶w,  ognisko w ¦w. Janie,

16-18.09.2016 - Kurs Nowe Życie

14-16.10 – kurs Emaus

30.09.2016 g. 17.00 - Wstęp do Nowego Życia - Szubin

10-12.11.2016 - Kurs Nowe Życie w Szubinie

17-20.11.2016 –rekolekcje ewangelizacyjne w parafii ¦w.Mateusza podsumowuj±ce rok miłosierdzia. Kończ± się uroczyst± Msz± ¦więt± z intronizacj± Jezusa Króla i Pana mojego serca w niedzielę 20.11.2016 o godz. 18.00

9-11.12.2016 Kurs Nowe Życie w Parafii Caritas

Rok 2015

18-20.09.2015 Kurs Ewangelizacyjny "Nowe Życie" w Parafii ¦w. Jana w Bydgoszczy

10-15.10.2015 Rekolekcje Ewangelizacyjne w Parafii ¦w. Wojciecha w Bydgoszczy

13-15.11.2015 Kurs Ewangelizacyjny "Emaus" - Zespół Szkół Katolickich ul. Nowodworska 17

28-29.11.2015 Dzień Skupienia w Parafii Łochowo